Termeni si condiții

INTRODUCERE

Mulțumim pentru interesul față de compania, site-ul și produsele pe care le comercializăm prin intermediul magazinului nostru online.

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Acest document (denumit în continuare „Prezentul document”, „Contractul” sau „Termenii și Condițiile”) reprezintă condițiile utilizării site-ului www.ecomplex.ro (denumit în continuare „Site-ul”) și condițiile plasării de comenzi de produse prin intermediul site-ului, inclusiv condițiile de livrare și de retur. Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin plasarea unei comenzi sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală – un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate și Politica privind utilizarea modulelor cookie, înainte de a naviga pe site sau a plasa o comandă. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politicile indicate mai sus, vă rugăm să nu utilizați site-ul.

PREZENTUL CONTRACT. OBLIGATIVITATE. CONTACT

Caracter obligatoriu. Înțelegeți că atât prezentul contract, cât și toate politicile la care acesta face referire (e.g., Politică de confidențialitate, Politică privind utilizarea modulelor cookie) au caracter obligatoriu față de dvs. Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin plasarea unei comenzi, vă luați angajamentul de a respecta prezentul contract și politicile indicate.

Modificări și actualizări. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Comenzii dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul plasării comenzii. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor.

Nu putem garanta faptul că orice produse care au fost incluse la un moment dat pe site vor fi disponibile în orice moment. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment comercializarea unui produs.

Contact. Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la sau prin completarea formularului de contact și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

CINE SUNTEM?

Site-ul www.ecomplex.ro aparține ECOMPLEX REAL SRL, societate de naționalitate română cu sediul social în Sat Tărtășești, Comuna Tărtășești, Str. Independenței, Nr. 76, Etaj PARTER, Județ Dâmbovița, Cod poștal 137435, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J15/1199/2018, având codul fiscal 40015345, e-mail

Suntem o companie care ne ocupăm cu activități ale agenților și brokerilor de asigurări (intermediarilor de asigurări) în vânzarea, negocierea sau solicitarea de anuități și polițe de asigurare și reasigurare, cât și comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.

DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Site-ul prelucrează date cu caracter personal furnizate de dvs. sau colectate din alte surse astfel cum am descris pe larg în Politica de confidențialitate.

Conform cerințelor Legii nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Client.

Ne-am luat angajamentul să respectăm legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prin vizitarea și/sau utilizarea site-ului, plasarea de comenzi sau prin interacțiunea cu noi prin orice metodă și/sau orice mijloc de comunicare la distanță, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal astfel cum am descris în Politica de confidențialitate.

Declarați, totodată, că toate datele personale și informațiile transmise către noi sunt corecte. În măsura în care datele nu vă aparțin, declarați că ați obținut acordul scris și prealabil al persoanei vizate ale cărei date le transmiteți către noi sau declarați că transmiteți datele în baza altui temei legal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

Este posibil să colectăm informații prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, detalii privind navigatorul sau dispozitivul utilizat. Dacă doriți să aflați mai multe informații, vă recomandăm să accesați și să parcurgeți Politica noastră privind utilizarea modulelor cookie.

Scopul colectării datelor este:

 • informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, acordarea de puncte si vouchere de fidelitate, inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate. Refuzul precizării datelor minime pentru efectuarea facturilor și livrare atrage anularea comenzii;
 • de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului (prin intermediul Cookie-urilor);
 • trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS);

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Operatorului  și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus, excepție făcând:

 • abonarea la newsletter unde avem nevoie de consimțământul explicit realizat fie prin bifarea casetei de abonare disponibilă la înregistrarea pe site, fie printr-o cerere realizată ulterior prin intermediul site-ului sau prin email de către utilizator către operator sau de către operator către utilizator;
 • monitorizare automatizată prin intermediul Cookie-urilor și/sau alte soft-uri unde avem nevoie de acordul clientului/cumpărătorului/vizitatorului;

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Sat Tărtășești, Comuna Tărtășești, Str. Independenței, Nr. 76, Etaj PARTER, Județ Dâmbovița, Cod poștal 137435, în atenția S.C. ECOMPLEX REAL S.R.L., vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 •  notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea, ECOMPLEX REAL S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai in scopurile menționate anterior, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de marketing;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • telemarketing sau alte servicii furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor noastre;
 • asiguratori sau firme de creditare cu care ECOMPLEX REAL S.R.L. a încheiat un parteneriat;

Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

ECOMPLEX REAL S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcuta de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului. ECOMPLEX REAL S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date a ECOMPLEX REAL S.R.L., Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai ECOMPLEX REAL S.R.L.

ELIGIBILITATE

Pentru a putea plasa în mod legal o comandă pe site-ul nostru trebuie (1) să aveți peste 18 ani și/sau capacitate deplină de exercițiu; (2) să fiți de acord cu prezentul Contract; și (3) să ne furnizați informații de identitate și de contact reale, complete și actualizate.

Vânzarea către minori. Site-ul nu vinde produse către minori. Dacă aveți sub 18 ani, vă rugăm să apelați la un părinte/tutore pentru a plasa comanda în numele dvs. sau pentru a autoriza plasarea unei comenzi.

REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

Reguli. Prin accesarea, vizitarea, plasarea unei comenzi sau desfășurarea oricărei alte activități pe site-ul nostru, promiteți să respectați următoarele reguli:

 1. Veți folosi acest site exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare;
 2. Nu veți efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente sau a ne adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate;
 3. Veți furniza informații reale, exacte, complete și actualizate;
 4. Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site.
 5. Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a ne adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate.

Consecințe. Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus, de a anula comenzile, de a sesiza autoritățile competente pentru tragerea la răspundere administrativă/penală a oricăror fapte antisociale și de a ne adresa justiției pentru recuperarea în integralitate a oricăror prejudiciilor cauzate, prezente sau viitoare, inclusive beneficiile nerealizate și cheltuielile de judecată (inclusiv onorariile avocaților).

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Conținutul site-ului nostru, din punct de vedere legal, nu reprezintă o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați o comanda prin intermediul site-ului nostru, aceasta constituie o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe acest site. Comanda dumneavoastră este urmată de acceptarea noastră, conform celor descrise în continuare.

Comanda poate fi plasată prin intermediul site-ului nostru sau telefonic. Pentru a face o comandă pe site, veți parcurge un proces simplu, la sfârșitul căruia veți confirma comanda apăsând butonul “Finalizează comanda”/”Trimite comanda”. Butonul va indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligația dumneavoastră de plată. Înainte de confirmarea comenzii, sunteți întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit și veți avea întotdeauna posibilitatea de a verifica și eventual de a corecta comanda. De asemenea, pentru comenzile telefonice, veți fi informat în ceea ce privește suma de plată și modalitatea de livrare, inclusiv costuri suplimentare, dacă este cazul. Vezi secțiunea Livrare.

Data încheierii contractului. Contractul dintre dvs. și noi se încheie în momentul în care comanda dvs. va fi acceptată în mod expres de noi și veți primi, în acest sens, un e-mail în care vom confirma livrarea.

După plasarea unei comenzi, veți primi un email prin care confirmăm primirea și înregistrarea comenzii dumneavoastră. Acest lucru nu înseamnă că această comandă a fost acceptată. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi. Contractul dintre dumneavoastră și noi va fi format numai după acceptarea de către noi a comenzii dumneavoastră. Contractul se va referi strict la acele produse pentru care am acceptat comanda plasată de către dumneavoastră, urmând a vă transmite o confirmare de acceptare telefonic sau prin email. În cazul în care nu putem onora un contract din cauza stocului insuficient de produse, eroare tehnică ori neconformități constatate în momentul procesului de expediere, vă vom informa cu privire la această situație și vom rambursa sumele plătite de catre dumneavoastră pentru aceste produse, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile de rambursare din secțiunea referitoare la drepturile dumneavoastră statutare de retragere prevăzute în acești Termeni și Condiții, în decurs de cel mult 7 zile de la data la care ne-ați comunicat decizia dumneavoastră de terminare a contractului.

Protecție. În măsura în care nu vom accepta comanda, dar dvs. v-au fost retrase sume de bani, vom proceda la rambursarea acestor sume în cel mai scurt timp.

Vă rugăm să aveți în vedere că numai produsele listate pe site-ul nostru cu descrierea produsului și un preț de vânzare sunt destinate vânzării. Materialele publicitare, inclusiv, dar fără a se limita la bannerele afișate pe site-ul nostru și/sau pe canalele noastre de social media, au scopul exclusiv de a promova un brand anume și nu creează o obligație din partea ECOMPLEX REAL SRL de a avea disponibil sau de a face disponibile pentru vânzare produsele specifice prezentate în aceste materiale publicitare.

Decizia ne aparține. Ne rezervăm dreptul de a decide, în mod unilateral și fără a preciza motivul, încheierea sau nu a unui contract de vânzare. Nu vom avea nicio răspundere față de dvs. în situația în care refuzăm să dăm curs unei comenzi. Dreptul de proprietate asupra produselor se va transfera către dumneavoastră numai după ce ați realizat plata tuturor sumelor datorate pentru produse, inclusiv a costurilor de livrare.

POLITICĂ DE VÂNZARE ONLINE

Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător. Pentru motive justificate, ECOMPLEX REAL SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care considera că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel ECOMPLEX REAL SRL. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al ECOMPLEX REAL SRL, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea acestor măsuri.

Înainte de a comanda vă rugăm să vă înregistrați datele dumneavoastră. După înregistrare, vă puteți autentifica folosind numele de utilizator și parola. Puteți verifica corectitudinea datelor dvs. înainte de validare, puteți să vă modificați datele și să solicitați ștergerea datelor dvs. din sistemul nostru în orice moment. Nu este necesară înregistrarea pentru a naviga în magazinul web www.ecomplex.ro, pentru a vizualiza informațiile de tip text sau produsele.

În momentul înregistrării, persoana vizată furnizează următoarele date:

 • adresa de e-mail;
 • nume de utilizator;

Prelucrarea datelor în acest scop se bazează pe consimțământul persoanei vizate [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD].

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. O data adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

La plasarea unei comenzi, persoana vizată furnizează următoarele date:

 • nume și prenume
 • date de facturare (țară, cod poștal, oraș, adresă)
 • număr de telefon
 • diferite observații adiționale (dacă este cazul)

Prelucrarea datelor în acest scop se bazează pe executarea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD].

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea ECOMPLEX REAL SRL, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Imaginile produselor pot conține accesorii neincluse în pachetele standard.

Ne rezervăm dreptul de a șterge/adăuga orice informație de pe site sau de a întrerupe activitatea fără o notificare prealabilă.

Referirile la alte site-uri există pentru a ajuta clientul/cumpărătorul. Nu ne asumăm răspunderea pentru conținutul acestora.

După achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se poate solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă catre adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe site și se implică activ în dezvoltarea de noi servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor bunurilor.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de ECOMPLEX REAL SRL, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client/Cumpărător pe site sunt incomplete și/sau incorecte;

DISPONIBILITATEA PRODUSELOR

În dreptul fiecărui produs sunt afișate informații despre stocul curent. În cazul în care, după plasarea unei comenzi, se constată că produsul nu este în stoc, Vânzătorul va contacta clientul și comanda poate fi modificată sau orice sumă plătită în avans va fi rambursată.

Nu putem garanta că produsele care s-au găsit la un moment dat pe site vor fi disponibile în orice moment pentru achiziționare. Nu vom avea nicio răspundere față dvs. în situația în care un produs nu se mai regăsește pe site. Deși vom încerca să avem în timp real pe site actualizare informațiile privind disponibilitatea produselor, nu putem garanta faptul că aceste informații vor fi actualizate, în orice moment. Toate comenzile vor depinde de existența produselor în stoc.

În măsura în care produsele sunt indisponibile, dar dvs. ați plasat deja comanda, vă vom informa cu privire la indisponibilitatea acestor produse și vă vom recomanda produse similare, la valoare egală sau apropiată care pot fi comandate. În măsura în care nu doriți să comandați produsele similare recomandate de noi, vom anula comanda, iar în măsura în care ați plătit deja prețul produselor, vom proceda la returnarea sumelor de bani în cel mai scurt timp.

PREȚUL PRODUSELOR

Prețul produselor este afișat în lei pe site și include taxa pe valoare adăugată. În măsura în care există o eroare cu privire la prețul afișat pe site, vă vom aduce la cunoștință în cel mai scurt timp, urmând să vă returnăm suma de bani achitată suplimentar sau să vă solicităm o sumă de bani suplimentară. În măsura în care noul preț nu este mulțumitor pentru dvs., nu răspundeți la solicitarea noastră sau nu vă putem contacta, vă vom anula comanda și vă vom rambursa cât mai curând posibil suma de bani achitată.

Prețurile produselor vor putea fi actualizate/modificare în orice moment, iar această actualizare/modificare va înlocui orice preț anterior. Comenzii dvs. i se vor aplica prețurile de la momentul plasării efective a comenzii.

Prețurile produselor sunt exprimate în moneda indicată pe site și includ TVA. Produsele sunt facturate exclusiv în moneda indicată pe site. Nu suntem responsabili pentru orice comisioane de conversie aplicate de banca emitentă a cardului dumneavoastră de credit sau de debit. Comisioanele de conversie, cum ar fi cele valutare vor fi suportate de dumneavoastră

ECOMEPLX REAL SRL își rezervă dreptul de a modifica prețul produselor, totodată vă aducem la cunoștință că nu ne vom asuma responsabilitatea pentru orice erori, fie ele de tipar sau tehnice, care nu se află sub controlul nostru.

În condițiile prevăzute de lege, prețurile bunurilor electronice afișate pe site includ Taxa de Timbru Verde.

REDUCERI DE PREȚ

Putem acorda reduceri de preț pentru produsele achiziționate de pe site-ul nostru în conformitate cu regulile stabilite privind reducerile. Regulile aplicabile pentru reduceri sunt disponibile la locul în care reducerile sunt afișate. Reducerile pot fi asigurate în diferite forme (ex: promoții, reduceri de fidelitate, acordate individual, aleatoriu sau ca urmare a participării la un concurs sau chestionar). Nu aveți dreptul la o reducere dacă reducerea nu a fost determinată de către noi sau în cazul în care comanda dumneavoastră nu este conformă regulilor privind reducerile.

Dacă nu specificăm altfel, reducerile sunt scăzute din valoarea totală a prețului următoarei comenzi. În cazul unei comenzi pentru mai multe produse,  se va aplica uniform un procent de reducere pentru fiecare produs din această comandă sau se va aplica o reducere fixă în mod proporțional, pe fiecare produs din această comandă; în cazul în care suma nu poate fi aplicată uniform, restul se va aplica comenzii, câte un produs o dată, până când nu va mai fi disponibilă nici o reducere.

Când returnați un produs, iar returul vă conferă dreptul la o rambursare din orice motiv (drept voluntar de returnare a produselor, drept legal de retragere, garanție), suma rambursată va fi redusă cu contravaloarea reducerii aplicate produsului returnat, fiind rambursată numai suma efectiv achitată.

Reducerea nu poate fi efectuată sub formă de numerar sau rambursare.

Sistemul de comandă permite aplicarea unui singur voucher de reducere, indiferent de proveniența acestuia (ex: promoții, reduceri de fidelitate, acordate individual, aleatoriu sau ca urmare a participării la un concurs sau chestionar, email, Facebook, Google), nefiind cumulabile intre ele și nici cu alte vouchere.

Voucherele și cupoanele de reducere au o perioadă de valabilitate prestabilită și notificată în prealabil în momentul generării acestora (ex: în contul de client, pagina de campanie, newsletter, email, Facebook, Google, etc) și nu pot fi utilizate după ce au expirat.

In cazul reducerilor/promoțiilor cu termen nespecificat, acestea pot înceta la decizia Vânzătorului, cu preaviz de 3 zile înainte de încetare. De asemenea, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula promoțiile fără o notificare prealabilă.

PLATA

Puteți utiliza una dintre modalitățile de plată oferite pe site-ul nostru conform condițiilor indicate pe acesta, dacă există.

Plata produselor comandate se poate face astfel:

 • în numerar la livrare
 • numerar la sediu
 • prin ordin de plata
 • transfer bancar în avans
 • plata cu cardul online

Dacă optați pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor de pe cardul dumneavoastră se face prin intermediul procesatorului de plata online, iar noi nu vom stoca niciun fel de date referitoare la cardul dumneavoastră.

Plata prin XXXX este o modalitate de plată on-line cu cardul. Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile ECOMPLEX REAL SRL și nici nu vor fi stocate de către de ECOMPLEX REAL SRL, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției, de către procesatorul de plăți integrat în site sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor,  la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita schimbarea parolei contului. Din motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

Dacă optați pentru plata prin card, instituția emitentă va proceda la validarea și autorizarea plății. În situația în care, tranzacția nu se procesează din motive independente nouă (e.g., fonduri inexistente pe card, card expirat), contractul dintre noi nu se încheie și nu vom avea nicio obligație să livrăm produsele, însă dvs. puteți selecta o altă metodă de plată sau puteți încerca din nou procesarea plății cu un card valid.

Perioada de plată depinde de modalitatea de plată pe care o alegeți și/sau de furnizorul terță parte de servicii de plată (a se vedea secțiunea următoare). Dacă nu putem efectua livrarea unui produs comandat după ce ați efectuat plata, vă vom rambursa suma plătită pentru acest produs, în conformitate cu dispozițiile privind rambursarea din secțiunea privind drepturile dumneavoastră legale de retragere stabilite în acești Termeni și Condiții, în termen de cel mult 7 zile în condițiile specificate anterior în Termeni și Condiții.

Atunci când alegeți o modalitate de plată care implică un furnizor terță parte de servicii de plată ați putea fi supus unor termeni și condiții și/sau unor taxe percepute de terța parte și veți achita în conformitate cu termenii și condițiile aplicabile între dumneavoastră și furnizorul terță parte de servicii de plată; vă recomandăm să citiți acești termeni și condiții.

Ne rezervăm dreptul de a restricționa în mod individual modalitățile de plată disponibile pentru dumneavoastră. În cazul în care se aplică o astfel de restricție și doriți să primiți mai multe informații, contactați Serviciul Clienți.

Nu ne asumăm responsabilitatea în cazul în care modalitatea de plată care implică un furnizor terță parte de servicii de plată nu este disponibilă sau nu funcționează.

Ne rezervăm dreptul de a aduce oricând modificări asupra modalităților de plată disponibile și/sau a condițiilor acestora prin postarea modalităților de plată disponibile pe acest site fără nici o altă notificare.

Fiecare parte își plătește propriile cheltuieli pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului de achiziție.

LIVRARE

Livrarea produselor pentru care am acceptat comanda dumneavoastră se face prin intermediul unei companii de transport/curierat selectată de noi și care oferă cel mai mic preț de transport.

Taxele de transport sau de livrare nu sunt incluse în prețul produselor, cu excepția anumitor oferte care vor fi aduse la cunoștința dvs., dacă va fi cazul, prin intermediul site-ului. Pentru mai multe informații despre livrare, vă rugăm să consultați site-ul nostru la secțiunea Informații despre livrare.

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră include, dar nu se limitează la schimbări în legi sau reglementări, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, epidemii, pandemii, condiții meteorologice și acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet.

DREPTUL DE RETRAGERE

Potrivit OUG 34/2014, dacă sunteți consumator (persoana fizică) aveți dreptul de vă retrage din contract, fără vreun motiv anume, în termen de 14 zile din ziua în care dumneavoastră sau o terță parte mandatată de dumneavoastră, alta decât transportatorul, a intrat în posesia fizică a produselor.

Atunci când plasați o comandă, puteți să vă exercitați dreptul de renunțare sau de schimb în termen de 14 zile calendaristice, fără a indica vreun motiv, dacă produsul face parte din oferta curentă a companiei și acesta se află în stoc. La momentul comenzii, în condițiile stabilite în detaliu prin Legea nr. 449/2003 din 12/11/2003 versiunea actualizată la data de 27/12/2008 prin OG. În caz de renunțare, vânzătorul este obligat să ramburseze suma integrală plătită de cumpărător, sau diferența în cazul schimbului, fără întârziere, dar nu mai târziu de paisprezece zile de la returnarea mărfurilor.

În toate cazurile, cumpărătorul suportă costurile directe generate în legătură cu returnarea bunurilor ca urmare a exercitării dreptului de renunțare.

EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE

Trebuie să informați ECOMPLEX REAL SRL cu privire la decizia de a vă retrage, printr-o declarație fără echivoc.

Trimiteți un e-mail la Serviciul Clienți la datele de contact afișate pe site-ul nostru cu declarația dumneavoastră fără echivoc de retragere. Vă recomandăm să includeți numărul comenzii (ID-ul comenzii) sau numărul facturii, numărul contului bancar / titularul contului bancar în care ar trebui să fie rambursată suma, și o declarație clară că vă retrageți din contractul de achiziție în cauză.

EXCEPȚII 

Nu este posibilă returnarea sau schimbarea unui produs de la un furnizor extern care este unic și comandat special pentru dumneavoastră, sau returnarea avansului în cazul refuzului de a prelua comanda.

Nu vă puteți retrage în cazul în care: produsele sunt personalizate conform specificațiilor dumneavoastră, produsele sunt consumabile, sau in cazul programelor software care au fost activate după livrare.

CONSECINȚELE RETRAGERII

Vom efectua această rambursare prin transfer bancar sau numerar. Avem dreptul de a amâna rambursarea până la primirea și verificarea produselor.

Rambursarea: Dacă vom accepta returnarea produsului, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră (cu excepția costurilor rezultate din transportul produselor către noi) nu mai târziu de 14 zile de la primirea produsului returnat nouă.

Costurile de returnare a produsului: Conform legii, cheltuielile cu returul produselor către comerciant revin în sarcina consumatorului.

Returnarea produsului: Veți trimite înapoi produsele la adresa noastră de retur (vezi mai jos) nu mai târziu de 14 zile de la data la primirii mărfii. Termenul este respectat dacă trimiteți înapoi produsul înainte ca perioada de 14 zile să expire. Produsul poate fi returnat numai prin curier sau la sediul din care a fost livrat. Puteți găsi adresa de retur indicată în factura ce însoțește marfa, la adresa Sat Tărtășești, Comuna Tărtășești, Str. Independenței, Nr. 76, Etaj PARTER, Județ Dâmbovița, Cod poștal 137435.

Răspunderea dumneavoastră: Răspundeți doar pentru diminuarea valorii produselor rezultată din manipulare, alta decât cea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a produselor.

Vânzătorul poate solicita despăgubiri pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a mărfurilor.

RÂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Cumpărătorul este răspunzător pentru orice depreciere rezultată în urma utilizării dincolo de utilizarea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea produsului, în caz contrar ECOMPLEX REAL SRL este obligat să ramburseze cumpărătorului prețul de achiziție integral în cazul returnării produsului în ambalaj nedeschis, nedeteriorat și complet.

Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor site-ului.

Excludem orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice altă bază) care decurge din sau în legătură cu vânzarea unui produs, altfel de cum se prevede în legislația în vigoare.

Nu căutăm (și nici unul din acești Termeni și Condiții nu au această destinație) să excludem sau să limităm răspunderea și nici o excludere sau limitare a răspunderii nu se aplică în următoarele cazuri:

 • pierderi sau daune cauzate de fraudă, greșeli intenționate sau înșelăciune săvârșită de noi cu intenție;
 • răspundere care, conform legilor în vigoare pentru protecția consumatorilor sau răspundere față de produs, nu poate fi exclusă (cu toate acestea, aceste legi sunt denominate);
 • nici orice altă răspundere, care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația în vigoare.

Nu vom fi ținuți responsabili pentru orice neexecutare, sau pentru întârzierea în executarea oricăreia dintre obligațiile noastre în temeiul unui contract, în măsura în care este cauzată de evenimente în afara controlului nostru rezonabil (un “eveniment de forță majoră”). Un eveniment de forță majoră include, fără a se limita la, rebeliunea civilă, revoltă, atac terorist, război, incendiu, dezastre naturale, epidemii, imposibilitatea de a utiliza transportul, aeronavele sau alte mijloace de transport public sau privat, imposibilitatea de a utiliza rețelele de telecomunicații publice sau private, legile, legislațiile, reglementările sau restricțiile oricărui guvern.

Achiziția pe site-ul www.ecomplex.ro și în magazin presupune cunoașterea și acceptarea de către client a posibilităților și limitelor internetului, în special în ceea ce privește performanțele tehnice, eventualele erori care pot apărea și a securității in mediul online.

Este responsabilitatea Clientului să își evalueze modul în care își poate proteja datele stocate pe computerul său împotriva accesării de către terți. ECOMPLEX REAL SRL nu poate fi considerat responsabil pentru orice fraudă sau infracțiune comisă de o terță parte.

Vă rugăm să rețineți că trebuie să respectați toate legile și reglementările aplicabile. Nu vom fi ținuți responsabili pentru nici o încălcare cu privire la oricare din aceste legi.

ALEGEREA LEGII ȘI JURISDICȚIEI

Acești Termeni și Condiții, precum și toate aspectele apărute sau legate de acești termeni și contractul de cumpărare vor fi reglementate de legea țării, cu excluderea legilor de conflict. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între ECOMPLEX REAL SRL și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, din orașul Răcari.

RECLAMAȚII ȘI CĂI DE ATAC ÎN AFARA INSTANȚEI

În România: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Dâmbovița, Strada Udiște Năsturel 19, Târgoviște, România
Vezi lista comisariatelor ANPC din Romania https://anpc.ro/comisariate-regionale-comisariate-judetene/

TERMENUL ȘI MODUL DE EXAMINARE AL RECLAMAȚIEI

ECOMPLEX REAL SRL va examina și va lua o decizie cu privire la reclamație în termen de 5 zile lucrătoare, sub rezerva termenelor prevăzute de lege, inclusiv în cazul în care nu este în măsură să își exprime poziția la momentul reclamației sau respinge reclamația.

Este de competența Serviciului Clienți să evalueze complexitatea reclamației. În cazul în care serviciul de relații cu clienții nu clasifică reclamația ca fiind o reclamație simplă, acesta indică clientului o clasificare diferită. În cazul în care termenul trebuie prelungit din orice motiv, clientul va fi informat cu privire la acest lucru, cu precizarea motivului exact.

În măsura în care este posibil, reclamațiile sunt soluționate la fața locului și în timp util.

În cazul în care acest lucru nu este posibil sau dacă reclamantul nu acceptă soluția oferită la fața locului, se iau măsuri pentru ca reclamația să fie transmisă regulamentar și sub o formă care să poată fi urmărită prin ierarhia organizațională. Pentru mai multe informații privind posibilitățile și condițiile de reclamații (garanție) și de apelare la un organism de conciliere, vă rugăm să accesați site-ul nostru web sau să contactați serviciul nostru pentru clienți sau, în cazul unei achiziții personale, magazinul nostru. Comerciantul trebuie să încheie un proces-verbal privind cererea de chemare în garanție formulată de către consumator, care va include:

 • Numele și adresa consumatorului și o declarație prin care acesta își dă acordul pentru prelucrarea datelor sale înregistrate în procesul-verbal
 • Denumirea bunului vândut în cadrul contractului dintre consumator și comerciant, prețul de achiziție
 • Data de executare a contractului de către Vânzător
 • Data la care a fost notificat defectul
 • Descrierea defectului
 • Dreptul de exercitare de către consumator a cererii de garanție și modul de soluționare a cererii de garanție sau motivele pentru care se refuză cererea sau dreptul la exercitarea acesteia.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Întregul conținut al site-ului este proprietatea intelectuală a ECOMPLEX REAL SRL. Site-ul poate folosit de către terți doar pentru informare și/sau plasare de comenzi.

Utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral site-ul, reproduce parțial și/sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Societății ECOMPLEX REAL SRL, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt proprietatea intelectuală a ECOMPLEX REAL SRL. Întregul site este protejat de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

CLAUZE FINALE

Acești Termeni constituie acordul integral dintre dumneavoastră și noi în ceea ce privește obiectul oricărui Contract și înlocuiește orice alt acord, orice altă înțelegere anterioară verbală sau scrisă dintre dumneavoastră și noi.

Acest Contract are caracter obligatoriu. Nu puteți transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre care decurg din Contract.

Prezentului Contract, precum și oricărei utilizări a site-ului li se vor aplica legea română. Orice litigiu între noi va fi supus spre soluționare instanțelor române.

Informații privind DEEE

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului ți sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protecția mediului și OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarea:  cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE.

Ordinul nr. 1503/2017 publicat de Ministerul Mediului modifică și completează metodologia de calcul a taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru mediu, introducând de la 1 ianuarie 2018 OUG 5/2015, Art 34 care definește taxa ecopTAX®.

Nu se plătește ecopTAX® pentru componentele sau elementele unui echipament (componentele electrice sau electronice care fac parte din circuite electrice sau electronice, ștechere, socluri, blocuri terminale, etc) ci doar asupra unui echipament complet. Aceasta taxă reprezintă o garanție a reciclării și însumează costurile de colectare, tratare si eliminare nepoluanta a echipamentelor electrice si electronice devenite deșeuri.

Mai multe informații despre ecopTAX® pot fi găsite pe site-ul ECO-Point, organizația non-profit care se ocupă de colectarea acestei taxe.

Ultima actualizare a fost realizată pe 10 iunie 2022.